+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Русия, град Нижни Новгород, ул. Б. Покровская, № 42Б

Пн-пт: от 09:00 до 18:00 (GMT+3)

Превод на юридически документи (превод на договори)

Превод на юридически документи
(превод на договори)

Юридическият превод представлява превод на документи, чието съдържание се отнася до областта на правото и които се използват в международния документооборот.

Най-често към нашата преводаческа агенция се обръщат с поръчки за превод на следните юридически документи:
- превод на устав, учредителни документи на руски юридически лица;
- превод на учредителни документи на офшорни компании;
- превод на договори, контракти, споразумения;
- превод на закон или друг нормативен акт;
- превод на документи, необходими закупуване на имот в чужбина (например, превод на договори за покупка на недвижим имот);
- превод на правни становища и меморандуми;
- превод на нотариално свидетелство, завещание, клетвена декларация, апостил;
- превод на съдебно решение (постановление, определение), искова молба, изпълнителен лист, протокол от съдебно заседание;
- превод на пълномощно, лиценз, сертификат и свидетелство, препис-извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица.

Близо до спецификата на юридическия превод е преводът на финансови отчети, бизнес планове, одитни доклади и други счетоводни документи (например, формуляр 2-НДФЛ за данъчно облагане на физически лица), маркетингови проучвания, фактури, товарителници, превод на тръжна документация, документи за митническо оформяне на товари (превод на декларация за износ).

Преводаческата агенция предоставя 5% отстъпка за превод на стандартен комплект учредителни документи и протокол за назначаване на първи директор на офшорни компании, регистрирани в Кипър и Британските Вирджински острови.

Преводът на юридически документи (включително преводът на договори) трябва да възпроизвежда максимално точно смисъла на оригинала. Неправилен или неточен превод на едно изречение в договора може за доведе до сериозни последици, загуба на средства и време за клиента, да стане причина за загуба в съдебен спор. Без познаване на особеностите на правната система, държавното устройство и законодателството на страната на произход на юридическия документ, справянето с една такава задача е невъзможно. Ето защо юридическият превод непременно трябва да бъде редактиран от юрист. Един от редакторите в нашата агенция за преводи освен преводаческо образование притежава и научна степен доктор по право.

Превод на договори

Един от най-често срещаните и трудни разновидности на юридическия превод е преводът на договори, включително външноикономически договори. За този вид превод е характерно изискването за строго спазване на употребата на термини и адаптирането на текста на превода според особеностите на конкретната правна система. На практика това се постига изключително трудно, тъй като правните термини имат различни значения в правните системи на различните страни. В резултат на това при превода на договори на преводача му се налага не само да се сблъсква с чисто езикови проблеми, но и да се съобразява със спецификата на законодателството в конкретната страна.

Често преводът на договор, особено ако той включва големи по обем технически спецификации, изисква от преводача комплексна компетентност и не може да бъде извършен качествено от един преводач. В такъв случай е оправдано в превода на договори да участват няколко преводачи, всеки от които извършва част от работата, която най-добре отговаря на неговата специализация.

Нашата агенция за преводи е готова да извърши превод на всички видове договори:
- превод на трудов договор;
- превод на договори за покупко-продажба на имущество;
- превод на договори за застраховка;
- превод на договори за извършване на дейности или предоставяне на услуги;
- превод на договори за аренда или наем на помещение;
- превод на договори за превоз и спедиция;
- превод на договори за застраховка;
- превод на договори за банков депозит;
- превод на договори за кредит;
- превод на договори за поръчка, комисионни и агентски договори;
- превод на договори за извършване на дейности и услуги
и други.