+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusko, Nižní Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Provozní hodiny: po-pa: 9:00 - 18:00 (GMT+3)

Překladatelská agentura Alba - Překladatelské středisko v Nižním Novgorodu

Hlavní činností překladatelské agentury „Alba“ je poskytování profesionálních jazykových služeb. Mezi naše stálé a spokojené zákazníky patří mnoho významných ruských a zahraničních společností.

Rádi Vám poskytneme následující rozsah služeb:
- tlumočení (konsekutivní a simultánní);
- tlumočení telefonních hovorů;
- pronájem zařízení pro simultánní tlumočení;
- audiovizuální tlumočení;
- překlady textů jakýchkoli témat;
- překlad osobních dokladů;
- ověření překladu razítkem překladatelské agentury;
- notářské ověření podpisu překladatele;
- poradenství v oblasti konzulární legalizace dokumentů a ověření apostilou;
- poskytování souvisejících právních služeb (vyřizování žádosti o poskytnutí kopie dokumentů, pomoc při zajištění notářského osvědčení);
- lokalizace webových stránek a software;
- grafická úprava a předtisková příprava přeložených textů.

Vize společnosti: zvýšení konkurenceschopnosti zboží a služeb našich zákazníků prostřednictvím poskytování kvalitních jazykových služeb.

Stručné informace o společnosti:

1. Naše společnost působí na trhu jazykových služeb více než 10 let. Během této doby jsme získali bohaté zkušenosti s realizací projektů různé složitosti a v různých tematických oblastech.

2. Ročně realizujeme zhruba 5000 zakázek od téměř 300 stálých zákazníků o celkovém objemu cca 70 000 standardních stránek. Podle výsledku za rok 2015, uvedených na webové stránce https://translationrating.ru jsme byli zařazeni do TOP 40 největších překladatelských společností v Rusku.

3. Interní procesy ve společnosti jsou v souladu s požadavky normy ISO 17100 („Jazykové služby, Požadavky na jazykové služby“) a ISO 9001:2015. Jsme si vědomi, že klíčem k úspěchu je zaměření na dlouhodobou spolupráci se zákazníkem. Základní principy našeho systému řízení kvality:
- zaměření na potřeby a očekávání zákazníků;
- podrobná reglementace interní a externí komunikace, výměny zkušeností a řízení interních znalostí společnosti;
- testování personálu (překladatelů, tlumočníků, korektorů) a zohlednění jejich kvalifikace při rozdělování úkolů v rámci společnosti;
- využití moderních technologií, včetně systému řízení překladatelských projektů a aplikace pro evidenci času vynaloženého na úpravu a korekturu textu, z našeho vlastního vývoje;
- důvěrnost.

4. Nabízíme našim zákazníkům maximálně flexibilní podmínky spolupráce:
- možnost spojit se s námi nejen v pracovní době;
- práce se stálými zákazníky bez platby předem nebo s odloženou platbou;
- možnost komplexního řešení všech jazykových problémů, jimž čelí zákazník.

5. Naši zaměstnanci jsou aktivně zapojeni do odborných organizací (Svaz překladatelů a tlumočníků Ruska) a oborových aktivit (Letní školy Svazu překladatelů a tlumočníků Ruska, Translation Forum Russia), do práce státní zkušební komise, zabývají se vědeckou činností, vystupují s legislativními iniciativami. Počínaje rokem 2010 každoročně vydáváme sbírku vědeckých článků „Aktuální problémy překladatelské a tlumočnické praxe“.

6. Ve své práci se opíráme o zkušenosti Nížegorodské školy překladů a tlumočení. Převážná část našich zaměstnanců jsou absolventi jazykové fakulty Nížegorodské státní univerzity N. A. Dobroljubova, jedné z největších a nejstarších jazykových vysokých škol v Rusku.