+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rosja, Niżny Nowogród, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Pn-pt: od 9.00 do 18.00 (GMT+3)

Tłumaczenie dokumentów prawnych (tłumaczenie umów)

Tłumaczenie dokumentów prawnych
(tłumaczenie umów)

Tłumaczenie prawne –tłumaczenie funkcjonujących w obiegu międzynarodowym dokumentów o tematyce prawnej.

Nasze biuro najczęściej otrzymuje zlecenia tłumaczeń następujących dokumentów prawnych:
- tłumaczenie statutu, dokumentów założycielskich rosyjskich osób prawnych;
- tłumaczenie dokumentów założycielskich spółek offshore;
- tłumaczenie umów, kontraktu, ugody;
- tłumaczenie ustawy lub innego aktu prawnego;
- tłumaczenie dokumentów niezbędnych do dokonania transakcji kupna nieruchomości za granicą (na przykład tłumaczenie umów kupna nieruchomości);
- tłumaczenie opinii prawnej i memorandum;
- tłumaczenie aktu notarialnego, testamentu, oświadczenia, apostille;
- tłumaczenie decyzji sądowej (uchwały, orzeczenia), pozwu, nakazu, protokołu z posiedzenia sądu;
- tłumaczenie pełnomocnictwa, licencji, certyfikatu i zaświadczenia, odpisu z KRS.

Zbliżonym do tłumaczenia prawnego jest tłumaczenie sprawozdań finansowych, planów biznesowych, sprawozdań audytorskich oraz innych dokumentów księgowych (np. zaświadczenie o dochodach osoby fizycznej), badań marketingowych, faktur, faktur eksportowych, tłumaczenie dokumentacji do przetargu, dokumentów celnych (tłumaczenie deklaracji eksportowej).

Biuro tłumaczeń udziela 5% rabatu na tłumaczenie standardowego kompletu dokumentów założycielskich i protokołu z nominowania dyrektora spółki zagranicznej, która są zarejestrowana na Cyprze i Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Tłumaczenie dokumentów prawnych (w tym tłumaczenie umów) musi wiernie oddawać treść dokumenty źródłowego. Nieprawidłowe bądź nieprecyzyjne tłumaczenie choćby jednego zdania w umowie może mieć poważne konsekwencje, spowodować stratę pieniędzy i czasu zleceniodawcy, przyczynić się do przegranej w procesie sądowym. Wykonanie precyzyjnego tłumaczenia dokumentu prawnego jest niemożliwe bez znajomości szczegółów systemu prawnego, ustroju państwa i ustawodawstwa kraju, w którym został sporządzony dokument źródłowy. Właśnie dlatego konieczna jest redakcja tłumaczenia prawnego przez prawnika. Jeden z redaktorów naszego biura tłumaczeń poza wykształceniem tłumacza ma stopień doktora w dziedzinie nauk prawnych.

Tłumaczenie umów

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i skomplikowanych rodzajów tłumaczenia prawnego jest tłumaczenie umów, w tym międzynarodowych kontraktów handlowych. Cechą szczególną tego rodzaju tłumaczenia jest konieczność stosowania jednolitej terminologii i dostosowania przetłumaczonego tekstu do szczególności określonego systemu prawnego. Osiągnięcie tego w praktyce jest bardzo trudne, ponieważ znaczenie terminów prawnych różni się w systemach prawnych różnych krajów. Wskutek tego tłumacz w trakcie tłumaczenia umów musi nie tylko pokonywać trudności lingwistyczne, ale również uwzględniać specyfikę ustawodawstwa danego kraju.

Najczęściej tłumaczenie umowy, zwłaszcza jeśli zawiera ona skomplikowane specyfikacje techniczne, wymaga posiadania kompetencji w wielu dziedzinach i nie może być rzetelnie wykonane przez jednego tłumacza. W takim przypadku zasadne jest zaangażowanie w tłumaczenie umowy kilku tłumaczy, z których każdy wykona tę część pracy, która najbardziej odpowiada jego specjalizacji.

Nasze biuro tłumaczeń wykonuje tłumaczenie każdego rodzaju umów:
- tłumaczenie umowy o pracę;
- tłumaczenie umowy kupna-sprzedaży majątku;
- tłumaczenie umów o dostawę;
- tłumaczenie umów o wykonanie pracy bądź świadczenie usług;
- tłumaczenie umów najmu lub dzierżawy pomieszczenia;
- tłumaczenie umów przewozu i spedycji;
- tłumaczenie umów ubezpieczenia;
- tłumaczenie umów depozytowych;
- tłumaczenie umów kredytowych;
- tłumaczenie umów zleceń, umów prowizyjnych i agencyjnych;
- tłumaczenie umowy o dzieło
i innych.