+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusija, grad Nižnji Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Pon-pet: od 09:00 do 18:00 (GMT+3)

Apostille na rodni list u Nižnjem Novgorodu

Načini legalizacije dokumenata.

Pod legalizacijom se podrazumijeva „formalni postupak koji se koristi kako bi dokument (diploma, certifikat, licenca i sl.) dobio pravnu snagu na teritoriju druge države, za potvrdu vjerodostojnosti potpisa, svojstva potpisnika dokumenta, i, po potrebi, istovjetnosti pečata ili žiga kojim je snabdjevena isprava. Krajnji cilj Apostille-a je dostavljanje dokumenta tijelima državne vlasti druge države.

Propisi legalizacije (kratki podsjetnik):

1. Apostille se uvijek stavlja samo na teritoriju one zemlje čija su tijela vlasti izdala dokument. Ako je dokument izdan ili izrađen van teritorija Ruske Federacije, on se ne može legalizirati u Rusiji.

2. Apostille nije potreban ako je potpisan bilateralni sporazum o ukidanju potrebe legalizacije između Rusije i one zemlje, u kojoj planirate predati dokument.

3. U većini slučajeva, Apostille se stavi na javnobilježnički ovjerene preslike dokumenata (rodni list, smrtovnica, vjenčani list, uvjerenje o razvodu braka, diploma, maturalna svjedodžba i sl., te na preslike osnivačkih dokumenata pravnih osoba – statuta, osnivačkih ugovora, uvjerenja o poreznoj registraciji).

4. U večini slučajeva, dokument koji se podnosi na teritoriju druge države mora biti preveden. Potpis prevoditelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Postoje tri glavne vrste legalizacije dokumenata - stavljanje pečata „Apostille", konzularna legalizacija i legalizacija u Gospodarskoj komori Ruske Federacije.

Apostille (pojednostavljeni postupak legalizacije)

Stavljanje pečata „Apostille" (ovaj postupak se također zove „pojednostavljena legalizacija“) koristi se za legalizaciju dokumenata, namijenjenih za podnošenje u zemljama, koje su pristupile Haškoj konvenciji od 5. listopada 1961. Nakon stavljanja pečata Apostille dokument postaje pravosnažan u svim zemljama koje su pristupile Haškoj konvenciji.

Funkciju stavljanja Apostille-a na dokumente, koje izdaju tijela Matičnog ureda Nižnjenovgorodske oblasti (primjerice, Apostille na rodni list), obavlja Glavna uprava Matičnog ureda Nižnjenovgorodske oblasti.

Rok stavljanja Apostille-a je od 3 do 5 radnih dana.

Prilikom prevođenja pečata „Apostille“ važno je pridržavati se obrasca koji postoji u zemlji na čiji službeni jezik se prevodi.

Uzorci pečata „Apostille“ različitih zemalja svijeta mogu se naći na našem sajtu na stranici Šabloni.

Konzularna legalizacija

Ako država nije članica Haške konvencije, potrebna je konzularna legalizacija. Ovaj postupak je složeniji od stavljanja Apostille-a, i uključuje ovjeru dokumenta u tijelima Ministarstva pravosuđa RF, tijelima Ministarstva vanjskih poslova RF, a zatim u konzulatu zemlje odredišta u Ruskoj Federaciji. Konzularna legalizacija daje dokumentu valjanost samo na području one države, čiji konzulat je stavio oznaku na njemu. Uzorak izgleda dokumenta, koji je prošao konzularnu legalizaciju možete naći ovdje i ovdje.

Legalizacija u Gospodarskoj komori RF

Poslovni dokumenti (ugovori, računi, fakture, teretnice i sl.) ne podliježu konzularnoj legalizaciji, niti stavljanju Apostille-a. Legalizacija ovih dokumenata može biti obavljena samo u Gospodarskoj komori, a nakon toga u konzulatu zemlje odredišta. U većini slučajeva legalizacija ovih dokumenata nije potrebna.

Postupak legalizacije dokumenata u stranim zemljama.