+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusija, grad Nižnji Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Pon-pet: od 09:00 do 18:00 (GMT+3)

Pisano prevođenje, usluge prevoditelja u Nižnjem Novgorodu

Profesionalno pisano prevođenje u Nižnjem Novgorodu: engleski, njemački, francuski prijevod.

Prevoditeljska agencija ALBA pruža različite vrste usluga prevoditelja, od kojih svaka ima svoje osobitosti. Pomoći ćemo Vam u prevođenju teksta bilo koje složenosti sa engleskog, francuskog, njemačkog i bilo kog drugog jezika na ruski i obratno. Najtraženije je prevođenje s engleskog na ruski jezik

Tehničko prevođenje, prevođenje uputa

S pravom se smatra jednom od najsloženijih a istodobno i najrasprostranjenijom vrstom pisanog prevođenja. Kvalitetno prevođenje tehničke dokumentacije zahtjeva ne samo izvrsno poznavanje odgovarajuće leksike i terminologije, nego i razumijevanje tehničkih procesa i sustava o kojima se radi u tekstu. Bez toga nije moguće kvalitetno prevesti tekst. Kvalitetno tehničko prevođenje moguće je samo od strane prevoditelja koji je upoznat sa tematikom teksta. Većina profesionalnih prevoditelja specijalizira se za određene teme. U našoj prevoditeljskoj agenciji rade visoko stručni prevoditelji s velikim radnim iskustvom u prevođenju tekstova iz farmakologije, medicine, strojogradnje, građevinarstva, prava, ekonomije, IT tehnologija, automobilske industrije i dr.

Pravno prevođenje, prevođenje ugovora

Glavna osobitost kvalitetnog pravnog prevođenja je obvezna adaptacija teksta specifičnostima pravnog sustava zemlje u kojoj će se on koristiti. Nepravilan ili netočan prijevod jedne rečenice u ugovoru može imati ozbiljne posljedice za Vaše poslovanje. Zato pravno prevođenje obvezatno mora biti provjereno od strane pravnika. Jedan od urednika naše agencije pored prevoditeljskog obrazovanja ima magisterij prava. Svi prevedeni dokumenti po potrebi mogu biti ovjereni od strane javnog bilježnika.

Prevođenje članaka u Nižnjem Novgorodu

Prevoditeljska agencija Alba je spremna pružiti usluge prevođenja članka sa stranog (engleskog, njemačkog, francuskog jezika), kao i sa ruskog na strane jezike. Potreba za prevođenjem članaka iz znanstvenih časopisa može se pojaviti tijekom rada na doktoratu ili monografiji, pripreme za nastup na konferenciji, radi potvrde sigurnosti uvezenih proizvoda, sirovina ili lijekova prilikom certifikacije. Prevođenje članka također se može raditi u svrhu pripreme materijala za web stranicu tvrtke ili analize informacija o inozemnim proizvodima, koji su slićni domaćim. Prevođenje članka je veoma specijalizirana vrsta prevođenja, stoga se njegova visoka kvaliteta može jamčiti samo u slučaju, kada je prevoditelj, pored savršenog poznavanja stranog jezika, upućen u temu izvornog teksta.

Književno prevođenje

Zahtjeva posebnu pozornost na stilistiku teksta. Naši prevoditelji mogu uraditi za Vas prijevod književnih djela, monografija i članaka. Cijena književnog prijevoda uključuje profesionalnu uredničku korekturu i lekturu teksta. Kao rezultat toga, dobijate tekst spreman za objavljivanje.

Prevođenje web stranica

Prevođenje teksta web stranica predstavlja vrstu pisanog prevođenja, koja ima određene osobitosti. Prije svega tekst web stranice mora biti optimiziran za tražilice, odnosno sadržati određeni postotak ključnih riječi. Također, zahtjevi gled stilistike teksta web stranice su znatno veći nego prema tehničkom prijevodu. Prilikom prevođenja na strani jezik trudimo se da koristimo usluge izvornih govornika, odnosno osoba, za koje je ciljni jezik materinski.

Prijelom sloga prijevoda

Prijelom sloga prijevoda istovjetni originalnom dokumentu i pripremu za tisak radi profesionalni dizajner u suradnji s prevoditeljima, izvođačima prijevoda. Kao rezultat, dobijate master kopiju prijevoda spremnu za tisak, potpuno istovijetnu originalu. Osim toga, možemo pružiti usluge tiskanja, odnosno Moći ćete preuzeti gotovu nakladu prijevoda. Stalna suradnja s najvećim tiskarama u Nižnjem Novgorodu pruža nam mogućnost da ponudimo konkurentne cijene, i da imamo dobit od provizije. Unos slike u tekst prijevoda je uračunat u cijenu. Prilikom prevođenja dokumenata u grafičkim programima CorelDraw ili AutoCad cijena prijeloma se obvezatno dodaje cijeni prijevoda dokumenta. Cijena prijeloma jedne fizičke stranice iznosi 100 rubalja. Cijena tiskanja ovisi o nakladi, i mora se precizirati u svakom konkretnom slučaju.

Lektura prijevoda

Lektura (provjera) prijevoda urađenog od strane druge prevoditeljske agencije (primjerice, za ovjeru): 50% od cijene prevođenja. Lekturu prijevoda može izvesti kako prevoditelj lingvista, tako i stručnjak za određenu temu. Lektura se obvezatno plaća ako se obraćate nama zbog ovjere prijevoda izved urađenog od strane drugog prevoditelja.

Uređivanje i korektura prijevoda

U najvećem broju slučajeva tehničko uređivanje je već uračunato u cijenu prijevoda. Dodatno tehničko uređivanje može biti potrebno za visoko stručne tekstove o rijetkim temama (nuklearna fizika, genetičko inženjerstvo, teorija relativnosti i sl.). Potreba za dodatnim uređivanjem uvjek se ugovara unaprijed. Možete biti sigurni da iznos koji smo Vam naveli prije početka rada jeste konačan.

Korektura prijevoda je potrebna u slučajevima kada se rad priprema za objavljivanje. Dužnost korektora uključuje stilističko i ortografsko uređivanje prijevoda sukladno postojećim pravilima ruskog jezika, provjera datuma i osobnih imena.