+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusija, grad Nižnji Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Pon-pet: od 09:00 do 18:00 (GMT+3)

Prevođenje pravnih dokumenata
(prevođenje ugovora).

Pravno prevođenje je prevođenje dokumenata, čiji sadržaj se odnosi na područje prava, a koji se koriste za međunarodni optjecaj dokumenata.

Nama se najčešće obraćaju sa zahtjevima za prevođenje sljedećih pravnih dokumenata:
- prevođenje statuta, osnivačkih dokumenata ruskih pravnih osoba;
- prevođenje osnivačkih dokumenata offshore tvrtki;
- prevođenje ugovora, međunardonih ugovora, sporazuma;
- prevođenje zakona ili drugog normativnog akta;
- prevođenje dokumenata potrebnih za kupnju nekretnine u inozemstvu (primjerice, prijevod ugovora o kupoprodaji nekretnina);
- prevođenje pravnog mišljenja i memoranduma;
- prevođenje javnobilježničke potvrde, oporuke, affidavita, Apostille-a;
- prevođenje sudske odluke (presude, rješenja), tužbe, rješenja o ovrsi, sudskog zapisa;
- prevođenje punomoći, licence, certifikata i uvjerenja, izvatka iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba.

Po specifičnosi pravnom prevođenju je blisko prevođenje financijskih izvještaja, poslovnih planova, revizorskih izvješća i drugih računovodstvenih dokumenata (npr, izvještaja br. 2-NDFL), istraživanja tržišta, profaktura, izvozne dostavnice, prijevod tenderske dokumentacije, dokumenata za carinjenje robe (prijevod izvozne deklaracije).

Prijevod pravnih dokumenata (uključujući prijevod ugovora) mora što točnije prenositi smisao izvornika. Pogrešan ili netočan prijevod jedne rečenice u ugovoru može imati ozbiljne posljedice, dovesti klijenta do gubitka novca i vrijemena, uzrokovati gubljenje sudskog postupka. Bez poznavanja pravnog sustava, državnog uređenja i zakonodavstva zemlje podrijetla pravnog dokumenta nije moguće rješiti ovakav zadatak. Zato se pravni prijevod obvezatno mora uređivati od strane pravnika. Jedan od urednika naše prevoditeljske agencije pored prevoditeljskog obrazovanja ima magisterij iz prava.

Prevođenje ugovora

Jedna od najrasprostranjenijih i najsloženijih vrsta pravnog prevođenja je prevođenje ugovora, uključujući vanjskotrgovinske ugovore. Osobitost ove vrste prevođenja je potreba strogog poštivanja dosljednosti terminologije i prilagođavanja teksta prijevoda specifičnostima konkretnog pravnog sustava. To se veoma teško postiže u praksi, jer pravni termini imaju različita značenja u pravnim sustavima različitih zemalja. Kao rezultat toga, tijekom prevođenja ugovora prevoditelj se suočava ne samo s lingvističkim problemima, nego mora uzimati u obzir osobitosti zakonodavstva pojedine zemlje.

Često prevođenje ugovora, pogotovo onog koji uključuje opsežne tehničke specifikacije, zahtjeva od prevoditelja sveobuhvatne kompetencije i ne može biti kvalitetno izveden od strane jednog prevoditelja. U ovom slučaju, opravdano je angažiranje u prevođenju ugovora više prevoditelja, od kojih će svaki izvesti dio posla, koji najbolje odgovara njegovoj specijalizaciji.

Naša prevoditeljska agencija je spremna da obavi prevođenje bilo koje vrste ugovora:
- prevođenje ugovora o radu;
- prevođenje ugovora o kupoprodaji imovine;
- prevođenje ugovora o isporuci;
- prevođenje ugovora o izvođenju radova ili pružanju usluga;
- prevođenje ugovora o najmu ili zakupu prostora;
- prevođenje ugovora o prijevozu robe i špediciji;
- prevođenje ugovora o osiguranju;
- prevođenje ugovora o novčanom depozitu;
- prevođenje kreditnih ugovora;
- prevođenje ugovora o zastupanju, ugorova o komisionu, agencijskih ugovora;
- prevođenje ugovora o izvođenju radova
i ostalih.

 

isporuci