+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusija, grad Nižnji Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Pon-pet: od 09:00 do 18:00 (GMT+3)

Ovjereni prijevod, javnobilježnička ovjera prijevoda

U skladu s odredbama članka 81. Osnova zakonodavstva Ruske Federacije o javnom bilježništvu, javni bilježnik može potvrditi točnost prijevoda s jednog jezika na drugi, ako poznaje odgovarajuće strane jezike. U slučaju ako javni bilježnik ne poznaje odgovarajuće jezike (najrasprostranjeniji slučaj), prijevod može biti urađen od strane prevoditelja, pa javni bilježnik potvrđuje vjerodostojnost njegovog potpisa.

prevođenje i javnobilježnička ovjera putovnice

Javnobilježničko ovjeravanje prijevoda se obavlja na sljedeći način: izvorni dokument (ili ovjerena preslika istog) spaja se prošivanjem s prijevodom. Potpis prevoditelja i vjerodostojnost njegove diplome ovjeravaju se od strane javnog bilježnika. Na posljednjoj stranici navode se imena i prezimena prevoditelja i javnog bilježnika, kao i broj povezanih listova. Obvezatno se ovjeravaju kod javnog bilježnika prijevodi statuta, punomoći, certifikata, putovnica i sl.

Određene osobitosti ima prevođenje putovnice i javnobilježnička ovjera takvog prijevoda. U ovom slučaju prijevod se spaja prošivanjem sa preslikom svih stranica putovnice.

Izvornici koji se predaju za ovjereni prijevod moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Dokument mora biti oblikovan u skladu s važećim zakonom, ne smije da sadrži brisanja, dopune i nespecificirane ispravke.

2. Izvornik na više od jednog lista mora biti prošiven, brojčano označen i ovjeren pečatom organizacije koja ga je izdala.

3. Ugovori sklopljeni između fizičkih osoba u prostom pisanom obliku ne prihvataju se za ovjereni prijevod.

4. Potpisi fizičkih osoba koje djeluju na osnovu punomoći, i osoba koje djeluju u ime inozemnih pravnih osoba, moraju biti ovjereni od strane javnog bilježnika.

5. Svi dokumenti izdani van teritorija RF, a koji se podnose za prevođenje sa javnobilježničkom ovjerom, moraju biti legalizovani, odnosno imati Apostille. Nije potrebna legalizacija dokumenata iz zemalja – bivših sovjetskih republika.

Prilikom ovjeravanja prijevoda dokumenata javni bilježnik mora se uvjeriti da dokument zadovoljava gore navedene uvjete.

Cijena javnobilježničke ovjere potpisa prevoditelja određuje se u skladu s tarifama javnobilježničkog ureda.

 

Zašto su potrebni ovjereni prijevodi?

U skladu sa člankom 68. Ustava Ruske Federacije, službeni jezik na cijelom području RF je ruski, zato svi dokumenti sastavljeni na stranom jeziku moraju biti praćeni prijevodom na ruski jezik. Većina državnih tijela zahtijeva da potpis prevoditelja koji je uradio ovakav prijevod, bude ovjeren od strane javnog bilježnika. Tako, u stavku 28. rezolucije plenuma Visokog arbitražnog suda Ruske Federacije od 11.06.1999. br. 8 „O djelovanju međunarodnih ugovora Ruske Federacije u vezi s pitanjima arbitražnog postupka“ navodi se, da arbitražni sudovi mogu prihvatati dokumente izrađene na stranim jezicima samo pod uvjetom da su praćeni prijevodom na ruski jezik ovjerenim od strane javnog bilježnika.

Potreba za legalizacijom dokumenata koja se podnose za javnobilježničku ovjeru

Legalizacija je postupak kojim dužnosnik potvrđuje vjerodostojnost potpisa na dokumentu i svojstvo potpisnika dokumenta. Bilo koji dokument sastavljen u stranoj državi postaje važeći na teritoriju Ruske Federacije samo u slučaju legalizacije. Ovjeravanje potpisa prevoditelja na dokumentu, kao i izvršenje bilo koje druge javnobilježničke radnje, moguće je samo pod uvjetom da je podneseni dokument legaliziran od inostrane države u skladu s utvrđenim postupkom. Prijem dokumenata bez legalizacije se dozvoljava u slučajevima predviđenim u zakonodavstvu RF i međunarodnim sporazumima RF. Listu međunarodnih pravnih akata kojima se ukida postupak legalizacije dokumenata, a u kojima učestvuje Ruska Federacija, možete vidjeti ovdje.