+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusija, grad Nižnji Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Pon-pet: od 09:00 do 18:00 (GMT+3)

Najčešća vrsta usmenog prevođenja je konsekutivno prevođenje. Nastup govornika se dijeli na fragmente (od po 2 do 3 minuta), pa se u stankama između njih daje prevod. Po pravilu, konsekutivno prevođenje se koristi na malim događajima:
- prevođenje na pregovorima, konferencijama za tisak, izložbama, susretima, sastancima i ostalim poslovnim događajima;
- prevođenje seminara, treninga i ostalih obrazovnih aktivnosti;
- prevođenje na ročištima, prilikom izvršenja javnobilježničkih poslova, prevođenje saslušanja i drugih istražnih radnji;
- prevođenje pisanih dokumenata „sa lista“, kada je neophodno brzo shvatiti opći smisao dokumenta, i ne zahtjeva se pun pisani prijevod;
- prevođenje na banketima, vjenčanjima, svečanostima;
- prevođenje prilikom praćenja stranih delegacija, ekskurzije za strance po Nižnjem Novgorodu;
- prevođenje tijekom instaliranja (montaže) opreme;
- prevođenje telefonskih pregovora i sl.

Najtraženije su usluge usmenog prevođenja na engleski jezik, ali smo spremni pružiti Vam stručnjake sa znanjem praktički bilo kog drugog jezika.

Ako je potrebno istodobno usmeno prevođenje na više jezika ili nije moguće prekinuti nastup govornika, koristi se simultano prevođenje. Glas prevoditelja se čuje u isto vrijeme sa nastupom govornika, i po pravilu, se prenosi putem linguaphone opreme. Od prevoditelja se zahtijeva najveća kvalifikacija i mentalni napor, što rezultira većom (otprilike duplom) cijenom simultanog prevođenja. Područje primjene: konferencije s velikim brojem sudionika, prevođenje izravnih TV prijenosa i sl.

Uspješno usmeno prevođenje je moguće samo uz temeljitu pripremu. Izvršiti narudžbu za usmeno prevođenje treba unaprijed (idealno 2-3 radna dana prije početka rada prevoditelja), po mogućstvu navijestiti temu predstojećih pregovora, mjesto i vrijeme njihovog održavanja. Veoma je poželjno (pogotovo u slučaju simultanog prevođenja) da se prevoditelju za upoznavanje pruže materijali vezani za temu događaja.