+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rosja, Niżny Nowogród, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Pn-pt: od 9.00 do 18.00 (GMT+3)

Biuro tłumaczeń Alba – Centrum tłumaczeń w Niżnym Nowogrodzie

Podstawową działalnością biura tłumaczeń „Alba” jest świadczenie usług w dziedzinie tłumaczeń. Do grona naszych stałych i zadowolonych klientów należą wiele znacznych firm z Rosji i z krajów obcych.

Z radością chcemy zaproponować następujący sortyment usług:
- ustne (konsekutywne i synchroniczne) tłumaczenie;
- tłumaczenie rozmów telefonicznych;
- wynajęcie sprzętu do synchronicznego tłumaczenia;
- tłumaczenie audiowizualne;
- pisemne tłumaczenie tekstów z dowolnej tematyki;
- tłumaczenie dokumentów osobistych;
- poświadczenie tłumaczenia z pieczęcią biura tłumaczeń;
- notarialne uwierzytelnienie podpisu tłumacza;
- doradztwo w dziedzinie konsularnej legalizacji dokumentów oraz apostille;
- świadczenie towarzyszących usług prawnych (ządanie duplikatów dokumentów, pomóc w uwierzytelnieniu notarialnym);
- lokalizacja stron domowych i oprogramowania;
- łamanie oraz przygotowanie wykonanego tłumaczenia do druku.

Misja firmy: podwyższenie konkurencyjności produktów i usług naszych klientów poprzez świadczenie usług lingwistycznych o wysokiej jakości.

Krótka informacja o firmie:

1. Firma pracuje na rynku usług tłumaczeniowych ponad 10 lat. W ciągu tego czasu nabyliśmy dużego doświadczenia w wykonywaniu projektów o różnym stopniu skomplikowania oraz o różnych dziedzinach tematycznych.

2. W ciągu roku wykonujemy około 5000 zamówień niemal od 300 stałych klientów o całkowitej objętości około 70 000 stron standardowych. Zgodnie z informacją strony internetowej https://translationrating.ru w 2015 roku jesteśmy w TOP-40 największych rosyjskich firm tłumaczeniowych.

3. Wewnętrzna działalność firmy jest zorganizowana zgodnie z wymaganiami normy ISO 17100 („Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące świadczenia usług”) oraz ISO 9001:2015. Rozumiemy, że najważniejszym warunkiem skutecznej działalności jest skierowanie do długotrwałej współpracy z klientem. Podstawowe zasady naszej polityki w dziedzinie jakości:
- zorientowanie na potrzeby i oczekiwania klientów;
- dokładna reglamentacja wewnętrznych i zewnętrznych komunikacji oraz wymiany doświadczeń i zarządzania wewnętrzną wiedzą firmy;
- przetestowanie personelu (tłumaczy, redaktorów, korektorów) oraz uwzględnienie tych kwalifikacji przy podziału zleceń wewnątrz firmy;
- korzystanie z współczesnych technologii, w tym z systemu zarządzania projektami przekładowymi oraz z własnego opracowania aplikacji do rejestracji użycia czasu pracy redaktorów i korektorów (redagowanie i korekta tekstów);
- konfidencjonalność.

4. Proponujemy naszym klientom maksymalnie wygodne warunki współpracy:
- możliwość kontaktu z nami nie tylko w czasie pracy;
- pracujemy ze stałymi klientami bez przedpłaty lub z odroczeniem terminu płatności;
- możliwość kompleksowego rozwiązania wszystkich lingwistycznych problemów, posiadanych przez klienta.

5. Nasi pracownicy biorą aktywny udział w stowarzyszeniach zawodowych (Stowarzyszenie tłumaczy Rosji) oraz w imprezach branżowych (Letnie szkoły Stowarzyszenia tłumaczy Rosji, Translation Forum Russia), w działalności krajowych komisji egzaminacyjnych, zajmują się pracą naukową, występują z inicjatywami twórczymi w dziedzinie prawa. Od roku 2010 wydajemy roczny zbiór artykułów „Aktualne kwestii traduktologii i praktyki przekładu”.

6. W swojej działalności opieramy się na doświadczenia szkoły przekładu Niżnygo Nowogrodu. Wielka część naszych pracowników są absolwentami wydziału tłumaczy Krajowego uniwersytetu im. N.A. Dobrolubowa w Niżnym Nowgorodzie, jednego z największych i najstarszych szkół wyższych lingwistycznych.

ZALETY

Ponad 10 lat doświadczenia

Ilość przetłumaczonych przez nas stron zbliża się do miliona. Trafiło nam rozwiązanie lingwistycznych kwestii o rozmaitym skomplikowaniu, często w warunkach surowego deficytu czasu.

Jesteśmy wpisane do TOP-40 największych firm tłumaczeniowych

Ranking sporządzony przez stroną internetową: //translationrating.ru zgodnie z danymi za rok 2015.

Wygodne warunki współpracy

Stosunki z klientem polegają na indywidualnym podejściu, na dążeniu do wyjaśnienia i maksymalnego zaspokojenia potrzeby klienta.

Jakość i konfidencjonalność zgodnie z ISO 17100

Rozumiemy, że jakość i reputacja są naszymi głównymi zaletami konkurencyjnymi.

Aktywna działalność innowacyjna

Opracujemy oprogramowanie, uczestniczymy w projektach instytucji profesjonalnych, podtrzymujemy inicjatywy twórczości prawnej.