+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rosja, Niżny Nowogród, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Pn-pt: od 9.00 do 18.00 (GMT+3)

  • Start
  • Polityka w dziedzinie jakości

 

Wprowadzony w biurze tłumaczeń „ALBA” system zarządzania jakością opracowany został według wymagań międzynarodowych norm ISO 9001:2015 i ISO 17100:2015. W czerwcu 2016 roku otrzymaliśmy certyfikat zgodności z międzynarodową normą ISO 17100:2015 („Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące świadczenia usług”). Oto krótkie streszczenie podstawowych zasad, którymi kieruje się nasza firma w zakresie zapewniania jakości.

Misja firmy: pomoc w zwiększaniu konkurencyjności produktów i usług oferowanych przez naszych klientów poprzez świadczenie usług lingwistycznych wysokiej jakości.

1. Orientacja na potrzeby i oczekiwania klienta.

A. Praca nad dowolnym projektem zaczyna się od poznania potrzeb klienta, ich analizy oraz podjęcia decyzji co do możliwości spełnienia tych wymagań.

B. Menedżerowi projektów tłumaczeniowych naszej firmy zorientowani są na długotrwałą współpracę z klientem oraz na wyszukiwanie najskuteczniejszej odpowiedzi na jego wymagania, która pozwoli mu zaoszczędzić czas lub środki pieniężne lub, przy nieznacznym zwiększeniu wydatków, osiągnąć najlepsze wyniki w swojej działalności.

2. Ścisłe zasady w zakresie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji oraz wymiana doświadczeń i zarządzanie wewnętrzną wiedzą firmy.

A. Przydzielenie każdemu klientowi jednego kierownika projektów tłumaczeniowych wraz z przejrzystym systemem przechowania i opracowywania informacji o projektach i specyficznych wymaganiach klienta gwarantuje wygodę dla klienta w przypadku zastępstwa za pracownika (na przykład w przypadku jego choroby lub urlopu). System przechowania informacji pozwala łatwo znaleźć dowolne dane związane z projektami wykonywanymi dla konkretnego klienta (glosariusz, pamięć tłumaczeń, wymagania dla sporządzanych dokumentów).

B. Każdorazowe otrzymywanie potwierdzenia po osiągnięciu każdego etapu komunikacji (odebranie listu, zrozumiałe sformułowanie istoty zadania) maksymalnie obniża ryzyko wystąpienia niestandardowych sytuacji.

C. Zapewniamy klientom efektywną informację zwrotną, terminowe przetwarzanie wszelkich reklamacji, obiektywną analizę ich przyczyn i opracowanie działań korygujących przy dążeniu do zapobieżenia powtórzeniu się podobnej sytuacji, bez stosowania środków represywnych.

D. Stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników, regularne szkolenia tłumaczy/ redaktorów oraz kierowników projektów tłumaczeniowych.

3. Testowanie pracowników oraz uwzględnienie ich kwalifikacji przy podziale zleceń w ramach firmy.

A. Do wykonywania tłumaczeń/redakcji dla klientów dopuszczamy jedynie przetestowanych kandydatów, których kwalifikacja została potwierdzona w realizacji nie mniej niż trzech specjalnie kontrolowanych projektów i którzy odbyli wstępne szkolenie (w tym zapoznali się ze stosowanym systemem kontroli jakości).

B. Podział zadań tłumaczeniowych/redaktorskich odbywa z obowiązkowym uwzględnieniem tematycznej specjalizacji wykonawców.

C. W systemie zarządzania projektami tłumaczeniowymi tłumacz/redaktor otrzymuje indywidualną ocenę, zgodną z rezultatami wykonania każdego projektu. Kierownik projektu ma możliwość zaznajomienia się ze średnią oceną specjalistów w ramach każdej kombinacji języków i tematyki i korzysta z tej informacji, wyznaczając wykonawcę konkretnego projektu.

4. Stosowanie współczesnych technologii.

A. Ciągły proces testowania, uczenia się i wdrażania najnowszych technologii, w tym:

- systemów pamięci tłumaczeniowych (SDL Trados Studio 2015, Memsource, MemoQ, Transit, Across, Deja Vu, SDLX);

- programów kontroli jakości tłumaczenia (ApSIC Xbench, Verifika).

B. Biuro korzysta z własnego systemu zarządzania projektami tłumaczeniowymi, w ramach którego przechowywane są wszelkie informacje o projektach, wykonawcach i klientach.

C. W 2016 roku została opracowana i wdrożona aplikacja ewidencjonująca czas redagowania i korekcji tekstów („Pomocnik redaktora”/„Editor’s Little Helper”). Dzięki tej aplikacji znacznie wzrosła efektywność pracy redaktorów i korektorów i poprawiła się jakość świadczonych usług. Program o otwartym dostępie. Można pobrać go tutaj.

5. Zachowanie poufności.

A. Ze wszystkimi wykonawcami są podpisywane są umowy o zachowaniu poufności zawierające zapis o pociągnięciu do odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji.

B. Firma stosuje certyfikowane metody przechowania i ochrony informacji zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do nich.