+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Русия, град Нижни Новгород, ул. Б. Покровская, № 42Б

Пн-пт: от 09:00 до 18:00 (GMT+3)

Агенция за преводи "Алба" - Център за преводи в Нижни Новгород

Основната дейност на преводаческа агенция „Албаˮ е предоставяне на професионални преводачески услуги. Сред нашите постоянни и доволни клиенти са и множество големи руски и чуждестранни компании.

Ние имаме удоволствието да ви предложим следния спектър от услуги:
- устен (последователен и синхронен) превод;
- превод на телефонни преговори;
- отдаване под наем на оборудване за синхронен превод;
- аудиовизуален превод;
- писмен превод на текстове на всякаква тематика;
- превод на лични документи;
- удостоверяване на превода с печат на преводаческата агенция;
- нотариално удостоверяване на подписа на преводача;
- консултации относно консулската легализация на документи и заверка с апостил;
- предоставяне на съпътстващи правни услуги (искане за издаване на дубликати на документи, съдействие при извършване на нотариална заверка);
- локализация на сайтове и софтуерни продукти;
- страниране и предпечатна подготовка на преведения текст.

Мисия на компанията: увеличаване на конкурентоспособността на стоките и услугите на нашите клиенти чрез предоставяне на качествени езикови услуги.

Накратко за компанията:

1. Нашата компания работи на пазара на преводаческите услуги над 10 години. През този период натрупахме богат опит в изпълнението на проекти с различна степен на сложност и в различни тематични области.

2. Ежегодно изпълняваме около 5000 поръчки от почти 300 редовни клиенти с общ обем от около 70 000 стандартни страници. Според сайта https://translationrating.ru, през 2015 г. ние сме в Tоп 40 на най-големите преводачески компании в Русия.

3. Вътрешните процеси в компанията са изградени в съответствие с изискванията на стандарт ISO 17100 („Преводачески услуги, Изисквания към преводаческите услугиˮ) и ISO 9001: 2015. За нас е ясно, че най-важното условие за успешната ни дейност е фокусът върху дългосрочното сътрудничество с клиента. Главните принципи на политиката ни за качество са следните:
- ориентираност към нуждите и очакванията на клиентите;
- детайлно урегулиране на вътрешните и външни комуникации, както и обмяна на опит и управление на вътрешните знания в компанията;
- тестване на персонала (преводачи, редактори, коректори) и взимане под внимание на тяхната квалификация при разпределяне на задачите в рамките на компанията;
- използване на модерни технологии, включително система за управление на преводаческите проекти и разработено от нас приложение за отчитане на използваното време за редактиране и корекция на текстовете;
- поверителност.

4. Ние предлагаме на нашите клиенти възможно най-гъвкави условия за сътрудничество:
- можете да се свържете с нас и в извънработно време;
- с редовни клиенти работим без авансово плащане или с отложено плащане;
- можем да предложим комплексно решение на всички езикови задачи, пред които е изправен клиентът.

5. Нашите служители участват активно в професионални организации като Съюза на преводачите в Русия, в браншови събития (Летни школи на Съюза на преводачите в Русия, Translation Forum Russia) и в държавни изпитни комисии, занимават се с научна работа и законотворчески инициативи. От 2010 година издаваме ежегоден научен сборник Актуални въпроси на теорията и практиката на преводаˮ.

6. Работата ни се базира на опита на Нижегородската преводаческа школа. Основната част от нашите служители са завършили преводаческия факултет на Държавния университет „Н.А. Добролюбовˮ – Нижни Новгород, който е един от най-големите и най-стари езикови вузове в страната.

НАШИТЕ УСЛУГИ

устен превод

Ние предлагаме последователен и синхронен превод, дистанционен превод на телефонни преговори, отдаваме под наем оборудване за синхронен превод.

Писмен превод

През 10-годишния период на работата ни сме превели успешно текстове с различна степен на сложност: чертежи, научни статии, патенти, уеб сайтове, игри, софтуерни продукти.

Аудиовизуален превод

Ние предлагаме всички видове аудиовизуален превод: за задкадрово озвучаване, субтитри, пълен дублаж („липсинкˮ).

Страниране

Странирането и предпечатната подготовка на превода се извършват с използването на специален софтуер (Adobe InDesign, AutoCAD) с точно повторение на всички особености на оригиналния текст.

Заверка на превода

Преводът може да бъде удостоверен както с печат на преводаческата агенция, така и с нотариална заверка.

Съпътстващи правни услуги

Щатът на агенцията включва висококвалифицирани юристи, готови да помогнат в намирането на изход от най-сложните ситуации.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

Над 10-годишен опит

Броят на преведените от нас страници е вече близо един милион. Налагало ни се е да решаваме езикови задачи с различна сложност, често в условията на сериозен недостиг на време.

Ние сме в Топ 40 на големите преводачески агенции

Рейтингът е изготвен от сайта https://translationrating.ru според данни за 2015 г.

Гъвкави условия за сътрудничество

Отношенията ни с клиентите се базират на индивидуален подход, на стремежа ни да разберем и максимално да удовлетворим нуждите на клиентите.

Качеството и поверителността съответстват на ISO 17100

Ние разбираме, че качеството и репутацията са нашите главни конкурентни предимства.

Активна иновационна дейност

Разработваме софтуерни продукти, участваме в проекти на професионални организации, подкрепяме законотворчески инициативи.