+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Русия, град Нижни Новгород, ул. Б. Покровская, № 42Б

Пн-пт: от 09:00 до 18:00 (GMT+3)

Устен превод в Нижни Новгород.

Най-често срещаният вид устен превод е устният последователен превод. Изказването на говорещия се разделя на фрагменти (по 2-3 минути) и в паузите между тях звучи преводът. Обикновено устният последователен превод се използва при събития с малък брой участници:
- по време на преговори, пресконференции, изложби, срещи, събрания и други бизнес събития;
- при провеждане на семинари, тренинги и други обучителни събития;
- превод при съдебни заседания, при извършването на нотариални услуги, при разпити и други следствени действия;
- устен превод на писмени документи –когато трябва бързо да се разбере общия смисъл на документа и не се изисква пълен писмен превод;
- превод на банкети, сватби, тържества;
- превод при придружаване на чуждестранни делегации, екскурзии за чужденци в Нижни Новгород;
- превод при инсталиране (монтаж) на оборудване;
- превод на телефонни разговории т.н.

Най-търсени са услугите за устен превод на английски език, но ние сме готови да Ви осигурим специалисти практически с всеки друг език.

Ако е необходим едновременен устен превод на няколко езика или ако е невъзможно да бъде прекъсвано изказването на говорещия, се използва устен синхронен превод. Речта на преводача звучи едновременно с изказването на говорещия, като обикновено се използват микрофон и слушалки. От преводача се изискват най-висока квалификация и максимално умствено натоварване, което определя по-високата (около 2 пъти) стойност на устния синхронен превод. Използва се при конференции с голям брой участници, превод на преки телевизионни предавания и т.н.

Един добър устен превод е възможен само при наличието на сериозна предварителна подготовка. Поръчката за устен превод трябва да бъде направена предварително (в идеалния случай – 2-3 работни дни преди началото на ангажимента на преводача), като възможно най-точно се посочват тематиката на предстоящите преговори, мястото и времето на тяхното провеждане. Крайно желателно е (особено при синхронния превод) на преводача да бъдат предоставени материали по темата на събитието, за да се запознае с тях. Това ще му помогне да извърши превода на по-високо професионално ниво.