+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Русия, град Нижни Новгород, ул. Б. Покровская, № 42Б

Пн-пт: от 09:00 до 18:00 (GMT+3)

Писмен превод, преводачески услуги в Нижни Новгород

Професионален писмен превод в Нижни Новгород: превод от и на английски, немски, френски.

Агенция за преводи АЛБА предоставя различни преводачески услуги, всяка от които има своите особености. Ще Ви помогнем с превода на текстове с всякаква степен на сложност от английски,френски, немски и всеки друг език на руски, както и от руски на съответния език. Най-популярен е преводът от английски на руски език

Технически превод, превод на инструкции

С основание се смята за един от най-сложните и същевременно най-разпространените видове писмен превод. За качествен превод на техническа документация се изисква не само отлично познаване на съответната лексика и терминология, но и разбиране на спецификата на техническите процеси и системи, за които става дума в текста. Без това е невъзможно текстът да бъде преведен качествено. Качествен технически превод може да бъде извършен само от преводач, запознат с тематиката на текста. Повечето професионални преводачи се специализират в определени области. В нашата преводаческа агенция работят висококвалифицирани преводачи с голям опит в превода на текстове в области като фармацевтика, медицина, машиностроене, строителство, право, икономика, IT технологии, автомобилостроене и др.

Юридически превод, превод на договори

Основна характеристика на качествения юридически превод е задължителната адаптация на текста към особеностите на правната система и законодателството на страната, в която той ще се използва. Грешен или неточен превод на едно изречение в договора може да има сериозни последици за Вашия бизнес. Ето защо юридическият превод задължително трябва да бъдат проверен от юрист. Един от редакторите в нашата агенция освен преводаческо образование притежава и научна степен доктор по право. Ако е необходимо, всички преведени документи могат да бъдат заверени от нотариус.

Превод на статии в Нижни Новгород

Агенция за преводи „Алба” е готова да предостави услуги за превод на статии от чужд език (английски, немски, френски), както и от руски на чужд език. Необходимостта от превод на статия от научни списания може да възникне при работа върху дисертация или монография, при изготвяне на доклад за конференция, с цел потвърждаване безопасността на вносна продукция и суровини, както и на лекарствени препарати при сертифицирането им. Преводът на статия може да се извършва и с цел изготвяне на материали за корпоративен сайт или за анализ на информацията за чуждестранни аналози на национални продукти. Преводът на статия е тясно специализиран вид превод, затова високото му качество може да бъде гарантирано само в случай, че преводачът, освен че владее в съвършенство чуждия език, познава тематиката на превеждания текст.

Художествен превод

Изисква да се отдели специално внимание на стила на текста. Нашите преводачи могат да извършат за Вас превод на литературни произведения, монографии и статии. Цената на художествения превод включва професионална проверка на текста от редактор и коректор. Като краен резултат Вие получавате готов за публикуване текст.

Превод на сайтове

Преводът на текста на уеб сайтове е разновидност на писмения превод, който има своите особености. Преди всичко текстът на сайта трябва да бъде оптимизиран за търсачките, т.е. да съдържа определен процент ключови думи. Освен това, към стилистиката на текста на един уеб сайт се поставят много по-високи изисквания, отколкото към един технически превод. При превод на чужд език ние се стараем да използваме услугите на носители на езика, т.е. на хора, за които езикът, на който се превежда, е майчин език.

Страниране на превода

Оформянето на превода „едно към едно” с оригинала и подготвянето му за печат се извършва от професионален дизайнер съвместно с преводачите, извършили превода. Така Вие получавате готов за печат дизайнерски макет на превода, който напълно повтаря оригинала. Освен това, ние можем да предложим и полиграфски услуги, т.е. Вие можете да получите готов тираж на превода. Постоянното сътрудничество с най-големите печатници в Нижни Новгород ни позволява да предлагаме конкурентоспособни цени, като печалбата ни е за сметка на комисионни. Прехвърлянето на изображенията в текста на превода е предварително включено в цената. При превод на документи в графичен формат CorelDraw или AutoCad цената на странирането задължително се добавя към цената на превода на документа. Цената на странирането на една фактическа страница е 100 рубли. Цената на печата зависи от тиража и във всеки отделен случай се договаря допълнително.

Сверяване на превода

Сверяване (корекция) на превода, извършен от друга преводаческа агенция (например, с цел нотариална заверка): 50 % от цената на превода. Сверяването на превода може да бъде извършено както от преводач – лингвист, така и от специалист по конкретната тематика. Сверяването непременно се заплаща, ако сте се обърнали към нас за заверяване на превод, извършен от друг преводач.

Редактиране и коректура на превод

В повечето случаи техническата редакция вече е включена в цената на превода. Допълнителна техническа редакция може да се изисква при тясно специализирани текстове с рядко срещана тематика (ядрена физика, генно инженерство, теория на относителността и т.н.). Необходимостта от допълнително редактиране винаги се обсъжда предварително. Можете да бъдете сигурни, че цената, която Ви е съобщена преди извършването на превода, е окончателна.

Коректура на превода се изисква в случаите, когато материалът се готви за публикуване. Задълженията на коректора включват стилистично и ортографично оформяне на превода според действащите правила в руския език, проверката на дати и собствени имена.