+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Русия, град Нижни Новгород, ул. Б. Покровская, № 42Б

Пн-пт: от 09:00 до 18:00 (GMT+3)

  • Начало
  • Редактиране и сверяване на превод

Редактиране и сверяване на превода.

В нашата агенция в стандартната цена на превода са включени редактирането и проверката от коректор (сверяване) и тази цена е окончателна. В същото време възникват ситуации, когато клиенти се обръщат към нас с молба за редактиране или сверяване на вече извършен превод.

Най-често необходимостта от редактиране или сверяване на превод възниква в следните случаи:

  • Клиентът не е сигурен за качеството на превода, извършен от друга агенция или от независим преводач.
  • След превеждането са направени незначителни промени в оригинала и същевременно клиентът не може да локализира тези промени в текста на превода. Така че, за да се гарантира пълното съответствие между превода и новата версия на оригинала, трябва да се извърши цялостно сверяване на превода. В случай, че промените в текста на оригинала са отбелязани (например, с използване на цвят), се заплаща само цената на превода на отбелязания текст, без цената на сверяването на превода (при условие, че първоначалният превод е извършен от нашата агенция).
  • Към нас се обръща клиент с молба за нотариална заверка на документ като той вече има готов превод (например, извършен от самия него). Трябва да е ясно, че преводачът носи отговорност (при наличието на умисъл – дори наказателна) за качеството на превода, под който е положен неговият подпис, удостоверен от нотариуса, затова в този случай сверяването на превода се заплаща задължително.
  • Превод на голям брой еднотипни документи (например, сертификати, удостоверения). В този случай преводът на първия документ се заплаща според стандартните цени на превода, а всички следващи – според цената на сверяване на превод.
  • Стилистична редакция на превода на чужд език от носител на дадения език. Такава необходимост може да възникне при превод на чужд език на текст на уеб сайт, рекламни материали, художествена литература. Стандартната цена на превода на чужд език не включва неговата стилистична редакция от носител на езика.
  • Сверяване на превода след неговото страниране (при условие, че странирането не е извършено от нашата преводаческа агенция). При странирането (особено ако страньорът не владее езика на превода) могат „да се изгубят” отделни думи, а понякога и цели абзаци. Сверяването на текста се извършва от преводач и гарантира липсата на грешки в окончателния дизайн на оформлението.

Цената на сверяването на превода в посочените случаи е 50% от стандартната цена на превода. Поправките, включени в стандартната цена на редактиране и сверяване на превода, трябва да са не повече от 15-20% от целия текст. Допълнителни поправки се заплащат допълнително (на стандартната цена на превода). Цената на стилистичната редакция на превода от носител на езика във всеки отделен случай се договаря допълнително.