+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Русия, град Нижни Новгород, ул. Б. Покровская, № 42Б

Пн-пт: от 09:00 до 18:00 (GMT+3)

Превод на инструкции и технически превод на документи

Техническата локализация на документи с основание се смята за един от най-трудните и същевременно най-често срещаният вид превод. Високото търсене на техническата локализация на документи и инструкции се дължи на интегрирането на Русия в световната икономика и разширяването на външнотърговските отношения на руските компании.

В практиката най-често се среща техническа локализация на следните документи:
- инструкции за експлоатация на битова техника и електроника;
- техническа документация (инструкции) за търговско и промишлено оборудване;
- научна и техническа литература;
- описание на стандартите ГОСТ, СНиП, както и на изискванията на международни стандарти (DIN, ISO, GMP и т.н.);
- спецификации, протоколи от изпитвания, сертификати;
- чертежи, технологични и електрически схеми и други.

превод на инструкцииЗа една преводаческа агенция, която извършва превод на документи и инструкции, това е голяма отговорност. Недопустими са дори и най-малките неточности, тъй като те могат да доведат до неправилна експлоатация на техниката. За да бъде извършен качествен технически превод на документация и инструкции, се изисква не само отлично познаване на съответната лексика и терминология, но и разбиране на особеностите на процесите и системите, за които става дума в оригинала. В такива случаи най-добрият вариант е преводачът да има не само лингвистично, но и специализирано техническо образование. В нашата преводаческа агенция работят висококвалифицирани преводачи с богат опит в превода на инструкции и документация в области като фармацевтика, медицина, машиностроене, строителство, IT технологии, автомобилостроене и др.

Една от особеностите е многозначността на техническите термини. За да се избегне ефекта „пачуърк” при разпределянето на поръчката за превод на инструкция или техническа документация между няколко преводачи, непременно се изготвя глосар с най-често повтарящите се термини в конкретния текст. Отговорността за окончателното„сглобяване” на готовия текст и за използването на еднакви термини носи редакторът –обикновено най-опитният от преводачите, които извършват превода. Преди да бъде предаден на клиента, текстът на инструкцията или друг документ се проверява от коректор, още веднъж се сверяват цифровите данни, извършва се литературно редактиране на текста. Ако е необходимо, текстът се предава за страниране.