+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rosja, Niżny Nowogród, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Pn-pt: od 9.00 do 18.00 (GMT+3)

  • Start
  • Redagowanie i sprawdzanie tłumaczenia

Redakcja i sprawdzanie tłumaczenia

Cena cennikowa tłumaczenia w naszym biurze obejmuje redagowanie oraz korektę tłumaczenia i stanowi jego ostateczny koszt. Niekiedy zleceniodawcy zwracają się do nas z prośbą o redakcję lub sprawdzenie już zrealizowanego tłumaczenia.

Potrzeba redagowania lub sprawdzenia tłumaczenia najczęściej pojawia się w następujących przypadkach:

  • Zleceniodawca ma wątpliwości odnośnie do jakości tłumaczenia wykonanego przez inne biuro lub tłumacza-freelancera.
  • Po wykonaniu tłumaczenia do oryginalnego tekstu zostały wprowadzone drobne zmiany, a zleceniodawca nie może zlokalizować tych zmian w przetłumaczonym tekście. W celu zapewnienia pełnej zgodności między nową wersją oryginału a tłumaczeniem należy wykonać pełne sprawdzenie tłumaczenia. Jeżeli wprowadzone zmiany zostały wyróżnione w tekście oryginału (np. innym kolorem), klient płaci tylko za tłumaczenie wyróżnionego tekstu i nie ponosi kosztu sprawdzenia tłumaczenia (pod warunkiem, że pierwotne tłumaczenie zostało zrealizowane przez nasze biuro).
  • Zleceniodawca zwraca się do nas z prośbą o uwierzytelnienie gotowego tłumaczenia (np. wykonanego przez niego osobiście). Należy pamiętać, że tłumacz ponosi odpowiedzialność (przy zamierzonym działaniu nawet odpowiedzialność karną) za rzetelność tłumaczenia, pod którym widnieje jego podpis poświadczony przez notariusza, dlatego w takim przypadku sprawdzenie tłumaczenia podlega dodatkowej opłacie.
  • Tłumaczenie dużej liczby dokumentów tego samego typu (np. certyfikaty, świadectwa). W takim przypadku tłumaczenie pierwszego dokumentu jest opłacane według cennika, a wszystkich następnych – po cenie sprawdzenia tłumaczenia.
  • Stylistyczne redagowanie tłumaczenia na język obcy przez native speakera. Taka potrzeba może pojawić się w przypadku tłumaczenia treści strony internetowej, materiałów reklamowych czy literatury pięknej na język obcy. Wartość cennikowa tłumaczenia na język obcy nie obejmuje redakcji stylistycznej wykonywanej przez native speakera.
  • Sprawdzenie tłumaczenia po opracowaniu układu graficznego (pod warunkiem, iż nie zajmowało się tym inne biuro tłumaczeń). W czasie opracowywania układu graficznego (zwłaszcza przez grafika, który nie włada językiem docelowym) mogą „zniknąć” poszczególne wyrazy, a czasem nawet całe akapity. Tekst jest sprawdzany przez tłumacza, co gwarantuje wyeliminowanie błędów w końcowej wersji makiety graficznej.

Koszt sprawdzenia tłumaczenia w wyżej wymienionych przypadkach wynosi 50% wartości cennikowej tłumaczenia. Zakres poprawek, wliczony w wartość cennikową redagowania i sprawdzenia tłumaczenia, nie powinien przekroczyć 15-20% całości tekstu. Dodatkowe poprawki są dodatkowo płatne (według wartości cennikowej tłumaczenia). Cena redagowania stylistyki tłumaczenia wykonywanego przez native speakera w każdym przypadku jest ustalana indywidualnie.