+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rosja, Niżny Nowogród, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Pn-pt: od 9.00 do 18.00 (GMT+3)

  • Start
  • Automatyzacji procesu zarządzania projektami

Wykorzystane środki automatyzacja procesu zarządzania projektami

 

Współczesny przekład jest skomplikowanym i wielostopniowym procesem, wymagającym uwzględnienia wielkiej ilości czynników. Zarządzanie takim procesem bez środków automatyzacji w istocie jest niemożliwym i stwarza nader wielkie ryzyko pomyłki przez czynnik ludzki. W biurze tłumaczeń „Alba” wykorzystujemy własne opracowany system automatyzacji projektów tłumaczeniowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu przez nas został stworzony programowy produkt, który w maksymalnym stopniu odpowiada zapotrzebowaniu właśnie naszej firmy i pozwala rozwiązywać następujące zadania:

1. Przechowywanie informacji o wszystkich wcześniej wykonanych projektach pozwala szybko znaleźć całą informację o dowolnym zleceniu, które wykonaliśmy dla dowolnego klienta.
Dzięki temu możemy zapewnić ciągłość pracy nawet w sytuacjach wymuszonej zmiany kierownika projektu (na przykład, w przypadku choroby lub urlopu).

2. Przechowywanie informacji o wszystkich stadium wykonania konkretnego projektu, zatrudnionych w tym pracownikach i tych nakładach pracy powoduje, że proces jest możliwym do zarządzania i kontroli ze strony kierownika projektu i głównego redaktora.

3. W celu ewidencji nakładu czasu redaktorów i tłumaczy w firmie wykorzystany jest jeszcze jeden własne opracowywany produkt programowy - time-tracker Editor’s Little Helper. Program obsługujący został wdrążony na początku 2016 roku, ten pozwolił rozwiązanie problemu obiektywnej oceny wysiłków redaktora przy korekcie tekstu, formalizacji kryterium oceny jakości tłumaczenia i automatyzacji sprawozdania redaktora w sprawie jakości sprawdzanego tłumaczenia.

4. Przechowywanie szczegółowej informacji o kliencie. Chodzi nie tylko o danych bankowych, ale też o wszystkich odebranych od klienta materiałach pomocniczych (glosariusze, pliki pamięci tłumaczeniowej, specjalne porady klienta, udostępnione przez klienta wzory tłumaczenia i t. d.). Nie jest ważnym, ile czasu upłynęło po wysłaniu takich materiałów. System przypomni o tych kierownikowi projektu, ten przekona się w tych aktualności i sprawdzi tych wykorzystanie przez wszystkich członków zespołu projektowego.

5. Przechowywanie szczegółowej informacji o wszystkich tłumaczach i redaktorach (etatowych i nie etatowych), kombinacjach językowych i tematykach, z którymi one pracują, wykorzystywanym oprogramowaniu, istniejącym i planowanym obciążeniu projektami, planowanych urlopach. Kierownik projektu skoro nie będzie w stanie dołączyć do zespołu specjalisty, którego kwalifikacja chociaż w jednym z kryterium (specjalizacja tematyczna, oprogramowanie, kombinacja języków) nie odpowiada parametrom projektu.

6. Automatyzacja jednorodnych operacji (sporządzenie kalkulacji, umów, formularzów zleceń, rachunków, protokołów wykonanej pracy) pozwala kierownikom tłumaczeniowych projektów skoncentrować swoją uwagę na tym, że jest istotnie poważnym - maksymalnie szybkie i jakościowe świadczenie usługi lingwistycznej naszemu klientowi.