+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusko, Nižní Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Provozní hodiny: po-pa: 9:00 - 18:00 (GMT+3)

Úprava a kontrola překladu.

Základní cena překladu u naší agentury již zahrnuje jeho editaci a korekturu (revizi textu) a je konečnou cenou. Současně občas vznikají situace, kdy se zákazníci na nás obracejí s prosbou o provedení editace nebo korektury již existujícího překladu.

Nejčastěji potřeba editace nebo korektury textu vzniká v následujících případech:

  • Zákazník si není jistý kvalitou překladu provedeného jinou agenturou nebo nezávislým překladatelem.
  • Po přeložení textů byly v originále provedeny nepatrné změny, a zákazník nemůže tyto změny v textu překladu najít. Ve výsledku je pro zajištění shody nové verze originálu s překladem nutné provést úplnou kontrolu překladu. V případě, že jsou změny označeny v textu originálu (například jsou vyznačeny barevně), platí se pouze za překlad vyznačeného textu bez ceny kontroly překladu (za podmínky, že původní překlad byl proveden naší agenturou).
  • Zákazník se na nás obrací s prosbou o úřední ověření dokumentu a má přitom k dispozici hotový překlad (například provedený samostatně). Mělo by být zřejmé, že překladatel je zodpovědný (včetně trestní odpovědnosti v případě úmyslu) za kvalitu překladu s jeho úředně ověřeným podpisem, a proto je korektura překladu v tomto případě povinně placená.
  • Překlad většího počtu podobných dokumentů (např. certifikáty, osvědčení). V tomto případě je překlad prvního dokumentu placen dle standardního ceníku překladů, a všech následujících za cenu kontroly překladu.
  • Stylistické úpravy překladu do cizího jazyka rodilým mluvčím. Tato potřeba může vzniknout v případě překladu do cizího jazyka textu webových stránek, reklamních materiálů a krásné literatury. Standardní cena překladu do cizího jazyka nezahrnuje jeho stylistické úpravy rodilým mluvčím.
  • Korektura překladu po jeho sázení (za podmínky, že sazba textu nebyla provedena naší překladatelskou agenturou). Během sázení textu (zejména v případě, že sazeč textů neovládá jazyk překladu) se mohou ztratit jednotlivá slova a občas i celé odstavce. Korektura textu se provádí překladatelem a zaručuje absenci chyb v konečné maketě designu.

Cena korektury překladu v uvedených případech činí 50% ze základní ceny překladu. Množství oprav zahrnuté ve standardní ceně kontroly překladu ověření nesmí přesahovat 15-20% objemu textu. Dodatečné opravy se platí dodatečně (dle standardní ceny překladu). Cena stylistických úprav překladu rodilým mluvčím se stanovuje v každém konkrétním případě zvlášť