+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusko, Nižní Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Provozní hodiny: po-pa: 9:00 - 18:00 (GMT+3)

Nejběžnějším druhem tlumočení je konsekutivní tlumočení. Hovor mluvícího se rozdělí na fragmenty (o délce 2-3 minuty), v pauzách mezi jednotlivými fragmenty mluví tlumočník v cílovém jazyce. Konsekutivní tlumočení se zpravidla používá na menších akcích:
- tlumočení během obchodních jednání, tiskových konferencí, na výstavách, schůzích, setkáních a během dalších obchodních akcí;
- tlumočení seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit;
- tlumočení soudních jednání, notářských úkonů, tlumočení výslechů a dalších vyšetřovacích akcí;
- tlumočení z listu, kdy je potřeba rychle pochopit smysl dokumentu a kompletní písemný překlad se nevyžaduje;
- tlumočení na banketech, svatbách a slavnostních akcích;
- tlumočení při doprovodu zahraničních delegací, na exkurzích v Nižním Novgorodu pro cizince;
- tlumočení během instalace (montáže ) zařízení;
- tlumočení telefonních hovorů atd.

Nejvíce poptávané jsou služby tlumočení do angličtiny, ale jsme schopni Vám poskytnout odborníky se znalostí prakticky jakéhokoliv jiného jazyka.

Simultánní tlumočení se používá v případě potřeby současného tlumočení do několika jazyků nebo nemožnosti přerušení hovoru mluvícího. Tlumočník mluví současně s mluvícím a překlad je obvykle přenášen do sluchátek. Práce tlumočníka vyžaduje nejvyšší odbornost a mentální napětí, což způsobuje zvýšené (přibližně dvojnásobné) náklady na simultánní tlumočení. Oblast použití: konference s velkým počtem účastníků, tlumočení živých televizních vysílání atd.

Kvalitní tlumočení je možné pouze za podmínky důkladné přípravy. Objednávka tlumočení musí být zaslána v předstihu (ideálně 2-3 pracovní dny před začátkem tlumočení), podle možnosti s upřesněním tématu, místa a času nadcházejícího jednání. Je obzvláště žádoucí (zejména v případě simultánního tlumočení) poskytnout tlumočníkovi k nahlédnutí materiály na téma jednání, které mu umožní, aby vykonával svou práci na vyšší profesionální úrovni.