+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusko, Nižní Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Provozní hodiny: po-pa: 9:00 - 18:00 (GMT+3)

 

Systém řízení kvality, zavedený v překladatelské agentuře ALBA, je vypracován v souladu s požadavky mezinárodních norem ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015. V červnu 2016 jsme úspěšně prošli certifikací podle mezinárodní normy ISO 17100: 2015 („Jazykové služby, Požadavky na jazykové služby“). Nabízíme Vám stručný přehled základních principů, kterými se naše společnost řídí v oblasti kvality.

Vize společnosti: zvýšení konkurenceschopnosti zboží a služeb našich zákazníků prostřednictvím poskytování kvalitních jazykových služeb.

1. Zaměření na potřeby a očekávání zákazníků.

A. Práce na každém projektu začíná identifikací potřeb zákazníka, jejich analýzou a rozhodováním o tom, zda jsou tyto požadavky realizovatelné.

B. Manažeři překladatelských projektů naší společnosti se zaměřují na dlouhodobou spolupráci se zákazníkem a jsou motivování nabízet nejefektivnější způsoby řešení problémů, jimž zákazníci čelí, které umožňují šetřit čas a finanční prostředky, nebo při nepatrném zvýšení nákladů dosahovat podstatně lepších obchodních výsledků.

2. Podrobná reglementace interní a externí komunikace, výměny zkušeností a řízení interních znalostí společnosti.

A. Přiřazení vlastního manažera překladatelského projektu každému zákazníkovi v kombinaci s transparentním systémem ukládání a zpracování informací o projektu a specifických požadavcích zákazníka zaručuje spokojenost zákazníka i v případě nahrazení zaměstnance (například kvůli nemoci či dovolené). Používaný systém ukládání informací usnadňuje vyhledání jakýchkoliv informací a podrobností o realizaci projektů pro daného zákazníka (glosář, překladatelská paměť, požadavky na úpravu dokumentů atd.).

B. Povinné získání potvrzení o dosažení cíle pro každou etapu komunikace (doručení emailů, přesná definice úkolu dodavateli) maximálně snižuje riziko nestandardních situací.

C. Zajištění účinného fungování zpětné vazby, včasné vyřízení reklamací, objektivní analýza příčin jejich vzniku a provedení nápravných opatření, jejichž cílem není potrestat dodavatele, ale zabránit opakování podobné situace v budoucnu.

D. Neustálý profesní rozvoj našich zaměstnanců, pravidelné pořádání školení pro překladatele/korektory a manažery překladatelských projektů.

3. Testování personálu a zohlednění jejich kvalifikace při přidělování úkolů v rámci společnosti.

A. Pouze uchazeči, kteří byli testováni, absolvovali úvodní školení (včetně seznámení s používaným systémem řízení kvality) a potvrdili svou kvalifikaci alespoň na třech zvláště kontrolovaných projektech, mohou vykonávat v naší agentuře práci překladatelů/korektorů.

B. Přidělení překladatelských/korektorských úkolů probíhá vždy s ohledem na oborové zaměření dodavatele.

Na základě výsledků každého projektu v systému řízení překladatelských projektů je překladatel/korektor hodnocen individuálně. Projektový manažer má možnost se seznámit s průměrným hodnocením překladatele pro každou jazykovou kombinaci a jednotlivá témata a použít tyto informace při přiřazování překladatele k určitému projektu.

4. Použití moderních technologií.

A. Neustálý proces testování, vývoje a využití nejmodernějších technologií, včetně:

- systémů překladové paměti (SDL Trados Studio 2015, Memsource, MemoQ, Transit, Across, Deja Vu, SDLX);

- programů formálně logické kontroly kvality překladu (ApSIC Xbench, Verifika).

B. V agentuře se používá systém řízení překladatelských projektů z našeho vlastního vývoje, v němž jsou uloženy veškeré údaje o projektech, dodavatelích a zákaznících.

C. V roce 2016 byla vyvinuta a úspěšně implementována aplikace pro evidenci časových nákladů na redakční a korekturní úpravy textů („Pomocník korektora“/“Editor' s Little Helper“). Díky této aplikaci se podstatně zvýšila produktivita práce redaktorů a korektorů společnosti, v důsledku čehož vzrostla kvalita poskytovaných služeb. Program je volně přístupný. Stáhnout si ho lze na tomto odkazu.

5. Důvěrnost.

А. Každý dodavatel podepisuje dohodu o mlčenlivosti, která zaručuje jeho odpovědnost v případě vyzrazení důvěrných informací.

B. Společnost používá certifikované prostředky pro ukládání a ochranu dat, které brání neoprávněnému přístupu k nim.