+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusko, Nižní Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Provozní hodiny: po-pa: 9:00 - 18:00 (GMT+3)

Překlady návodů a technické překlady dokumentace

Technická lokalizace dokumentů je oprávněně považována za jeden z nejsložitějších a současně nejčastějších druhů překladů. Vysoká poptávka po lokalizaci technické dokumentace a návodů je způsobena integrací Ruska do světové ekonomiky a rozšířením zahraničních obchodních vztahů ruských společností.

V praxi se nejčastěji setkáváme s lokalizací následujících typů technické dokumentace:
- návodů na použití domácích spotřebičů a elektroniky;
- technické dokumentace (návodů) na obchodní a průmyslové zařízení;
- vědecké a technické literatury;
- státních norem, stavebních norem, požadavků mezinárodních norem (DIN, ISO, GMP atd.);
- specifikací, zkušebních protokolů, certifikátů;
- výkresů, technologických a elektrických schémat a dalších.

překlady návodůNa překladatelské agentuře, která překládá doklady a návody leží velká zodpovědnost. Nejsou přípustné ani nejmenší chyby, protože mohou vést k nesprávnému použití technických zařízení. Pro kvalitní překlad technických dokumentů а návodů jsou zapotřebí nejen výborné znalosti příslušné slovní zásoby а terminologie, ale také pochopení zvláštností procesů a systémů, které jde v originále. Optimální v tomto případě je nejen lingvistické vzdělání překladatele, ale také odborné technické vzdělání. Naše překladatelská agentura spolupracuje s vysoce kvalifikovanými překladateli s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti překladů návodů a dokumentace v oboru farmacie a zdravotnictví, strojírenství, stavebnictví, IT technologií, automobilového průmyslu a dalších.

Jednou z odlišností je dvojznačnost technické terminologie. Aby se zabránilo efektu "přikrývky z odstřižků" při rozdělení objednávky na překlady návodů nebo technickou dokumentaci mezi několika překladateli, je nutně vytvoří glosář obsahující termíny nejčastěji používané v tomto textu. Odpovědnost za konečné sestavení hotového textu a jednotnost terminologie nese redaktor, který je zpravidla nejzkušenějším z překladatelů zapojených do projektu. Před předáním zákazníkovi musí být text návodu nebo jiného dokladu zkontrolován korektorem a ještě jednou se kontrolují číselné údaje a provádí se literární úpravy textu. V případě potřeby se provádí sázení textu.