+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusko, Nižní Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Provozní hodiny: po-pa: 9:00 - 18:00 (GMT+3)

Literární překlady.

Překládání krásné literatury vyžaduje zvláštní pozornost ke stylistice textu a je zřejmě nejsložitějším a tvůrčím typem překladů. Při překládání krásné literatury není přípustná doslovnost. Na tento typ překladů jsou kladeny velmi vysoké požadavky z hlediska původního stylu, zachování všech možných významových odstínů a "ducha" autorského díla.

Obvykle platí, že kvalitní překlad krásné literatury může být proveden pouze rodilým mluvčím, proto všechny překlady krásné literatury do cizích jazyků jsou povinně kontrolovány odborníkem, pro kterého je cílový jazyk jazykem mateřským.

Naši překladatelé mohou pro Vás provést:
- překlady krásné literatury, románů, povídek, novel;
- překlady scénářů, divadelních her;
- překlady reklamních textů, sloganů, PR-textů;
- překlady poezie a písní.

Cena překladu prózy а doslovného překladu poezie а písní se vypočítává v souladu s jednotnými cenami překladů naší agentury. Cena kreativního překladu veršovaných děl, textů písní se zachováním poetické formy je stanovena individuálně.