+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusko, Nižní Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Provozní hodiny: po-pa: 9:00 - 18:00 (GMT+3)

Překlady dokumentů do ruského jazyka

Naše agentura nabízí překlady osobních dokumentů nezbytných pro předložení jakýmkoliv orgánům státní moci Ruské federace a cizích zemí s úředním ověřením nebo bez (překlady dokladů pro získání povolení k pobytu nebo občanství, překlady dokladů pro cestování do zahraničí a emigračních dokladů, překlady dokladů pro uzavření manželství nebo studium v zahraničí, překlady dokladů pro zastupitelské úřady, atd.).

Překlady osobních dokladů do ruského jazyka včetně překladů pro konzulární úřadyNejčastěji se na nás obracejí s prosbou o překlad následujících osobních dokladů do ruského jazyka:
- pasu;
- rodného, oddacího, úmrtního listu, dokladu o rozvodu manželství;
- diplomu, vysvědčení, výkazu o studiu dodatku k diplomu;
- potvrzení o zaměstnání, pracovní knížky, výpisu z trestního rejstříku;
- vojenského průkazu;
- průkazu důchodce;
- souhlasu s vycestováním nezletilé osoby do zahraničí;
- dokumentů pro adopci dětí.

Dobře zavedená technologie překladů dokumentů do ruského a cizích jazyků a existence časem prověřených šablon úprav nám umožní provést překlad menších dokladů v den podání objednávky (vyjma času potřebného pro úřední ověření překladu osobních dokladů). Naše odpovědnost za kvalitu překladu osobních dokladů se potvrzuje úředním ověřením podpisu překladatele. Zároveň, na rozdíl od jiných překladatelských agentur, nenutíme naše zákazníky čekat ve frontě u notáře. Ověřený překlad osobních dokladů obdržíte také v kanceláři naší překladatelské agentury.

Dále jsme připraveni Vám nabídnout využití služby apostilace přeložených osobních dokladů.

Čas potřebný k úřednímu ověření překladu osobních dokladů činí jeden pracovní den. Požadavky na úpravu dokumentů ze strany ruských notářských kanceláří najdete zde.