+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusko, Nižní Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Provozní hodiny: po-pa: 9:00 - 18:00 (GMT+3)

Překlady video a audio záznamů.

Překlady video a audio záznamů jsou dost zvláštním druhem překladů, který se nachází mezi tradičním ústním tlumočením a písemným překladem. Existují dvě základní technologie překladu audio a video záznamů:

1. Písemný překlad audio nebo video záznamu. Nezbytnou etapou v tomto procesu je vypracování transkriptu, t.j. přepisu textu audio nebo video záznamu, který dále bude přeložen do ruského nebo cizího jazyka (anglického, německého, francouzského jazyka). Ve výsledku klient obdrží text překladu audio nebo video záznamu, který v případě potřeby může být převeden do mluveného slova hlasatelem (herci).
Cena takového překladu audio nebo video záznamu se skládá z ceny vypracování transkriptu audio záznamu a ceny písemného překladu, která se určuje dle standardního ceníku naší překladatelské agentury. Cena profesionálního ozvučení audio nebo video záznamu v cizím nebo ruském jazyce není zahrnuta v ceně služby a stanovuje se v každém konkrétním případě zvlášť. Cena přepisu textu audio záznamu činí 25 rublů za minutu záznamu v ruském jazyce a 100 rublů za minutu záznamu v cizím jazyce.
Tato technologie překládání zvukových souborů je nejčastěji používána v následujících případech: překlady filmů, animovaných filmů, video prezentací, zahraničních audioknih v cizím jazyce.
Naše překladatelská agentura je rovněž schopna vytvořit pro Vás profesionální přepis textu (transkript) audio nebo video záznamů jako samostatnou službu, t.j. připravit přepis zvukové stopy v cizím jazyce bez jejího překladu.

2. Dalším způsobem překládání audio a video záznamů je namluvení textu překladu na diktafon, což je formou simultánního tlumočení. Příkladem takových překladů mohou sloužit pirátské simultánní překlady západních filmů, které byly široce rozšířené v naší zemi počátkem 90-tých let minulého století. Tato technologie překladu video a audio materiálů je podstatně levnější než ta předchozí (zpravidla několikrát), ale neumožňuje zajištění vysoké kvality a přesnosti jako v případě písemného překladu. Cena překladu se vypočítává na základě sazeb za simultánní tlumočení s použitím 100-200% příplatku za složitost.
Zpravidla se tato technologie překladu zvukových souborů používá v případě, že překlad zvukového souboru není určen pro širokou veřejnost a je zapotřebí ušetřit na nákladech na profesionální ozvučení zvukového souboru (překlady záznamů z rozhovorů, seminářů, konferencí, obchodních schůzí, debat, jednání, kulatých stolů).