+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusko, Nižní Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Provozní hodiny: po-pa: 9:00 - 18:00 (GMT+3)

Písemné překlady a překladatelské služby v Nižním Novgorodu

Profesionální písemné překlady v Nižním Novgorodu: angličtina, němčina, francouzština.

Překladatelská agentura ALBA poskytuje různé druhy překladatelských služeb, z nichž každá má své vlastní odlišnosti. Pomůžeme vám s překladem textů jakékoliv složitosti z angličtiny, francouzštiny, němčiny a jakýchkoliv jiných jazyků do ruštiny a naopak. Nejvíc populární jsou překlady z anglického do ruského jazyka

Technické překlady, překlady návodů

Tento druh překladů se považuje za jeden z nejsložitějších a současně za jeden z nejčastějších. Pro kvalitní překlad technické dokumentace zapotřebí jsou nejen výborné znalosti příslušné slovní zásoby а terminologie, ale také pochopení zvláštností technických procesů a systémů, o které v textu jde. Bez toho všeho kvalitní překlad není možný. Provedení kvalitního technického překladu je možné pouze překladatelem, který rozumí tématice textu. Většina profesionálních překladatelů je zaměřena na určitou tématiku. Naše překladatelská agentura spolupracuje s vysoce kvalifikovanými překladateli s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti překladů textů v oboru farmacie a zdravotnictví, strojírenství, stavebnictví, právních věd, ekonomie, IT technologií, automobilového průmyslu a dalších.

Právní překlady a překlady smluv

Hlavní odlišností kvalitního právního překladu je povinná adaptace textu do právního systému a legislativy země, kde bude používán. Nesprávný nebo nepřesný překlad jedné věty ve smlouvě může mít závažné důsledky pro Vaši podnikatelskou činnost. To je důvod, proč musí být právní překlad nutně kontrolován právníkem. Jeden z redaktorů naší agentury má kromě vzdělání překladatele titul kandidáta věd v oboru práva. V případě potřeby mohou být veškeré přeložené dokumenty úředně ověřeny.

Překlady článků v Nižním Novgorodu

Překladatelská agentura Alba je připravena poskytnout služby překladu článku z cizího (anglického, německého, francouzského) jazyka a také z jazyka ruského do cizích jazyků. Potřeba překladu článků z vědeckých časopisů může vzniknout v průběhu vypracování dizertační práce nebo monografie, přípravy příspěvku na konferenci, pro účely potvrzení bezpečnosti dovážených výrobků, surovin nebo léků v rámci jejich certifikace. Překlad článku může být také proveden pro účely přípravy materiálů pro webové stránky společnosti nebo analýzy informací o zahraničních analozích domácích výrobků. Překlad článku je úzce specializovaným druhem překladu, a proto jeho vysoká kvalita může být zaručena pouze v případě, že překladatel kromě perfektních jazykových dovedností dobře rozumí tématice překládaného textu.

Literární překlad

Vyžaduje zvláštní pozornost ke stylistice textu. Naši překladatelé pro Vás mohou přeložit literární díla, monografie a články. Do ceny literárního překladu je zahrnuta profesionální editace a korektura textů. Ve výsledku dostanete text připravený k publikaci.

Překlady webových stránek

Překlad textu webových stránek je druhem písemného překladu, který má některé odlišnosti. Text webové stránky musí být optimalizován pro internetové vyhledávače, tj. musí obsahovat určité procento klíčových slov. Požadavky na stylistiku textu webových stránek jsou mnohem větší, než v případě technického překladu. Při překládání do cizího jazyka se snažíme využít služeb rodilých mluvčích, tj. lidí, pro které je cílový jazyk překladu jazykem mateřským.

Sazba textu překladu

Sazba textu překladu podle originálu a jeho příprava k tisku jsou prováděny profesionálními designéry ve spolupráci s překladateli, kteří vykonávají tuto práci. Ve výsledku dostanete k tisku připravenou designovou maketu překladu velmi podobnou originálu. Navíc můžeme poskytnout polygrafické služby, tj. budete moci převzít hotovou tiráž překladu. Permanentní spolupráce s největšími tiskárnami v Nižním Novgorodu nám umožňuje nabízet konkurenční ceny a vydělávat formou provize. Vložení obrázků do textu překladu je již zahrnuto do ceny. Při překládání dokumentů ve formátu grafických programů CorelDraw nebo AutoCAD se cena za sazbu textu připočítává k ceně překladu dokumentu. Cena za sazbu textu jedné fyzické stránky činí 100 rublů. Cena tisku závisí na nákladu a je stanovena v každém konkrétním případě zvlášť.

Kontrola překladu

Kontrola (revize textu) překladu jinou překladatelskou agenturou (například pro účely jeho úředního ověření): 50% z ceny překladu. Revize textu překladu může být uskutečněna jak překladatelem-lingvistou, tak i odborníkem v dané oblasti. Revize textu musí být zaplacena v případě, že se na nás obracíte s ověřením textu přeloženého jiným překladatelem.

Editace a korekce překladu

V naprosté většině případů je technická editace již zahrnuta v ceně překladu. Dodatečná technická editace může být zapotřebí pro úzce specializované texty na vzácná témata (jaderná fyzika, genetické inženýrství, teorie relativity atd.). Potřeba dodatečné editace se vždy projednává předem. Můžete si být jisti, že Vaše cena před zahájením prací je konečná.

Korekce je nutná v případě, že se text připravuje k publikaci. Náplň práce korektora zahrnuje stylistické a pravopisné úpravy překladu dle platných pravidel ruského jazyka, kontrolu dat a vlastních jmen.